top

Veterinární stomatologie

Zlomeniny, fraktury, špičáků u psa

U koček a psů jsou nejčastěji frakturami postižené zuby špičáky, horní čtvrtý premolár a řezáky. Výskyt fraktur korunky zubu se liší dle způsobu využívání určitého psa. Výskyt fraktur korunky špičáku je nejvyšší u služebních psů.

U koček a psů jsou nejčastěji frakturami postižené zuby špičáky, horní čtvrtý premolár a řezáky. Výskyt fraktur korunky zubu se liší dle způsobu využívání určitého psa. Výskyt fraktur korunky špičáku je nejvyšší u služebních psů.

Zlomeniny špičáků mohou být sekundárním jevem patologických změn zubů, vzniklých nadměrným otěrem, zubním kazem či hypoplazií skloviny. Nejvíce zlomenin špičáků vzniká následkem traumatu/autoúrazů, pádů z výšky,pokousání či kousání do tvrdých objektů/. Během výcviku služebních psů existuje mnoho potenciálních traumatických příčin pro zlomeniny špičáků, jako je nošení kamenů, kovových předmětů a agresívní zákusy. Pokud je jeden špičák zlomen, dochází k nevyváženosti zákusu, což může vést k fraktuře druhostranného špičáku. Přehlížení zlomených špičáků, zdánlivě neobtěžujících pacienta může vést k následným komplikacím, zvláště infekcím, abscesům, ztrátě zubu i k systémovým onemocněním. Vytržení poškozeného zubu je lepším řešením než přehlížení problému. Avšak vytržení zdravého, i když zlomeného špičáku je náročný zákrok, vyžadující chirurgické zkušenosti a dochází k častým pooperačním komplikacím. V průběhu posledních dvou desetiletí došlo k významnému vývoji v oblasti veterinárního zubního lékařství, který umožňuje účinnou léčbu zlomených zubů. Majitelé služebních psů mají nyní i jiné možnosti léčby než pouze extrakci zubu, což jim ušetří čas a peníze, které investovali do výcviku svého psa. Dnes již má mnoho veterinárních zařízení možnosti i vybavení, umožňujících léčbu zlomeného zubu se zachováním jak funkce tak z estetických důvodů.

Před naplánováním zákroku je nutno se seznámit s některýni základními fakty:

  • kondicí zvířete,stavem jeho chrupu a dásní
  • věkem zvířete a jeho použitím/domácí miláček nebo služební pes/
  • čas uplynulý mezi vznikem fraktury a prvním vyšetřením psa - množství ztracené zubní substance
  • obnažení dřeně a vitalita zubu
  • poškození kořene

Neměly by být zanedbávány fraktury prvních špičáků. Pokud dojde k ponechání zlomeného prvního špičáku na místě, mohou periapikální patologické procesy ovlivnit trvalý zub. Vytržení zlomeného prvního špičáku by mělo být okamžité, jinak vzniká riziko neprořezání či poškození vývoje druhého zubu /hypoplazie skloviny/.

Poranění zubů lze rozdělit do různých stadií:

  1. Jednoduchá zlomenina korunky může způsobit ztrátu či odlomení části skloviny. Tyto fraktury špičky zubu nemusí být spojeny s expozicí dřeně, ale ostré hrany mohou způsobovat traumatizaci dásní. Mohou být řešeny zabroušení, případně opravou kompozity.
  2. Zlomenina korunky postihující sklovinu i zubovinu.Mohou být komplikované a nekomplikované podle toho, zda je postižena zubní dřeň. U nekomplikovaných fraktur je třeba zabrousit ostré hrany a odhalenou zubovinu ošetřit nepřímým překrytím dřeně a některou formou zakrytí odhalených dentinálních tubulů. V případě komplikovaných fraktur jr nutné provést endodontickou léčbu s následnou opravou korunky zubu. Výběr materiálu závisí na osobním uvážení, místě fraktury a stupni skusu.
  3. Fraktury kořene zahrnují všechny struktury zubu a jsou vždy komplikované. Horizontální fraktury kořene, zahrnující apikální segment/hrot kořene/ a jeho střední část odpovídají na léčbu poměrně dobře. Fraktury kořene v oblasti krčku, blízko okraje dásně se zhojí málokdy. Pokud je zbytek kořene ponecháván na místě, vždy vyžaduje endodontickou léčbu. Fraktury kořene lze rozpozna podle nenormální pohyblivosti korunky zubu, i když to není specifický příznak.
  4. Současné fraktury korunky i kořene zahrnují též všechny struktury zubu a nejčastěji dochází k odhalení zubní dřeně - léčba probíhá dle závažnosti zlomeniny.
  5. Pokud je zlomenina v podélné ose zubu je jediným řešením jeho extrakce.

Dostavování korunky kompozity může být jednou z forem opravy korunky zubu. V závislosti na aktivitách zvířete jako je kousání tvrdých předmětů, dochází často k odlomení kompozitových náhrad. Dostavování špičáku do původní délky je proto považováno za nevhodné. Protetické korunky jsou umělou náhradou, která nahradí část původní korunky zubu. Existují různé typy korunek z různých materiálů Zlomené špičáky mohou být v moderní veterinární medicíně efektivně léčeny s moderními materiály a moderními znalostmi a vybavením.

Zdroj: A.W. van Foreest,Utrecht university