top

Veterinární stomatologie

Vliv výživy na onemocnění dutiny ústní u psa a kočky

Výživa hraje klíčovou úlohu ve vývoji zubů, udržení celistvosti dásní a tkání dutiny ústní a v prevenci a léčbě onemocnění zubů a dutiny ústní. Onemocnění, postihující dutinu ústní psů a koček jsou častá a zubní veterinární medicína již dávno přesáhla hranici pouhého odstraňování zubního kamene a extrakcí zubů.

Výživa a vývoj zubů

Štěňata a koťata se rodí bezzubá, ale výživa feny či kočky v průběhu březosti a kojení je rozhodující pro vývoj zubů u potomstva. Mateřské živiny musí zásobovat neprořezaný zub vhodnými stavebními kameny pro správný vývoj a utváření. Po prořezání pokračuje přísun živin a ovlivňuje vývoj a mineralizaci zubu, sílu skloviny a prořezávání trvalých zubů. Lokálně působí výživa na složení bakteriální mikroflóra a ukládání substrátu na zubech. V průběhu života působí příjem živin a konzistence krmiva na stav zubů, kostí a sliznic, na odolnost vůči infekcím a délce trvání setrvání zubů.

Výživa a periodontální onemocnění

Periodontální onemocnění jsou nejčastější onemocnění, postihující dospělé psy a kočky. Již v roce 1899 Talbot popsal ?intersticiální zánět dásní nebo takzvanou pyorrhoeu alveolaris? a v roce 1939 Wright stanovil, že ?nejčastějším postižením, vyžadujícím chirurgickou intervenci, je paradontální onemocnění?. Nejnověji Lund publikoval, že zubní kámen a zánět dásní jsou nejčastější diagnózou u všech věkových kategorií z vyšetřených 39 556 psů a 13 924 koček. Prvotní příčinou vzniku, spojenou s onemocněním periodontu je bakteriální povlak zubů a metabolity těchto bakterií. Jakýkoli faktor, mající vliv na hromadění bakterií, ovlivňuje patofyziologii periodontálního onemocnění. Periodontální onemocnění bylo pozorováno u psů a koček různých plemen, pohlaví a věku specifické rizikové faktory, které vedou k závažnosti a zhoršení onemocnění, zahrnují druh, věk, imunokompetenci, charakter výživy a strukturu krmné dávky, žvýkací návyky a systémový zdravotní stav. Struktura krmné dávky a složení živin mohou ovlivnit prostředí dutiny ústníz hlediska udržení celistvosti tkání, metabolismu bakterií plaku, stimulace tvorby slin, složení slin a kontaktu mezi zuby a ústními tkáněmi. Specifické živiny, které byly sledovány, zahrnují proteiny, uhlohydráty, minerální látky, vitaminy a vodu.

Ruben sledoval vliv krmiva měkké konzistence s nedostatkem proteinůna periodontální tkáně 22 psů v průběhu 12 měsíců. Popsal zánětlivé a dystrofické změny dásní, periodontálních vláken a alveolární kosti, ale výsledky jsou ovlivněny nemožností oddělit vliv konzistence krmiva a nedostatku proteinů ve výsledcích.

Nadměrné hladiny vápníku a fosforu jsou kamenotvorné a role těchto minerálních látek ve tvorbě zubního kamene, by měla být zohledněna při krmných doporučeních jako součásti režimu péče o dutinu ústní. V souvislosti s periodontálním onemocněním bylo sledováno několik vitaminů, včetně A,B,C a D. Jejich nedostatek může negativně ovlivnit zdraví dutiny ústní. Role cukrů /rozpustných uhlohydrátů/, ve vývoji zubního kazu byla dobře popsána u člověka a hlodavců, ale frekvence výskytu zubního kazu u psů a koček je pro možná porovnání velmi nízká. Carlsson a Egelberg popsali, že přídavek sacharózy do měkkého krmiva nevyústil v žádné změny v ukládání zubního kamene u 12 kříženců.

Krmiva, obsahující vlákninu /nerozpustné uhlohydráty/, byla dlouho považována za přirozený ?zubní kartáček? a výzkumníci teoretizovali, že vlákninová strava trénuje dásně, podporuje keratinizaci gingivy a čistí zuby. Obsah vody v krmivu ovlivňuje jeho konzistenci a změna krmení z ?přirozené? stravy na komerční diety byla dlouho považována za klíčový faktor v prevalenci periodontálního onemocnění u domestikovaných psů a koček. Nehledě na tato prohlášení, neexistují publikovaná data, porovnávající populaci domestikovaných psů a koček, konzumujících přirozenou stravu, s těmi, kteří jsou krmeni komerčními krmivy. Nově vznikající výzkumy hovoří o stavu dutiny ústní u malých populací psů a koček, krmených ?přirozenou stravou?. Prokazují, že bez ohledu na tento způsob krmení, vznikají zubní onemocnění a onemocnění periodontálních tkání. Mnohé studie prokazují, že kočky a psi, krmení měkkým krmivem, mají tendenci ke zvýšené tvorbě zubního povlaku a ukládání zubního kamene, ale je obtížné tyto studie porovnávat, pro rozlišnost použitých metod a skupin zvířat. Nejčastěji ovšem krmná doporučení pro zdraví ústní dutiny zahrnují krmení suchými granulemi. Harvey vytvořil rozsáhlou epidemiologickou studii, ze které vyplývá, že psi konzumující jedině suché granule nevykazují zlepšený stav periodontu v porovnání se psy, konzumujícími měkkou stravu. Celkově je přesnější stanovisko ne že suchá krmiva, ale krmiva podporující žvýkání a maximalizující kontakt se zuby zlepšují zdravotní stav dutiny ústní. V současnosti jsou specielně vytvářena krmiva, pochoutky a potahované piškoty, které omezují ukládání dentálních substrátů.

Většina psů a koček vstupuje do období dospělosti se zdravými ústy a v mnoha případech může být periodontálnímu onemocnění předcházeno vhodnou prevencí, odstraňováním plaku. Výživa je klíčovým faktorem zdravotního stavu dutiny ústní, a dentální krmiva by měla být vyváženým zdrojem živin pro psy i kočky, měla by významně ovlivňovat ukládání zubních substrátů a být bezpečná jak pro dutinu ústní, tak pro celý organizmus.

Zdroj: E.I.Logan , Science and Technology Centrum,Topeka, Kansas,U