top

Veterinární stomatologie

Vliv diety na periodontální onemocnění u psa

Etiologie a patogeneze periodontálního onemocnění

Primární příčinou gingivitidy/zánětu dásní/ a periodontitidy/zánětu periodontu/ je hromadění povlaku na ploše zubu. Vznik periodontálního onemocnění je bez jakýchkoli pochybností zcela objasněn. Zubní kámen je až sekundární faktor. Bakterie zubního povlaku a jejich produkty, stejně jako zánětlivé a imunitní reakce hostitele vedou k destrukci periodontu.

Patogenní mechanismus periodontálního onemocnění zahrnuje:

  • přímé poškození mikroorganismy povlak
  • nepřímé poškození mikroorganismy povlaku prostřednictvím zánětu

Vliv struktury diety

Vztah mezi složením diety a hromaděním povlaku a vývojem zánětu dásní, nebyl ještě ani u člověka zcela objasněn, zatímco u psa je již tento vztah alespoň naznačen. Je to vysvětlováno vlivem rozdílné anatomické stavby zubu člověka a psa. Zuby psa jsou umístěny v tlamě tak, že jejich užší tvar umožňuje lepší přirozené samočištění během žvýkání. I když krmiva s vyšším obsahem vlákniny mohou pomoci samočištění, oblast v blízkosti okraje dásní /důležitá pro vznik periodontálního onemocnění/, není čištěna žvýkáním dostatečně. Několik výzkumníků zjišťovalo vliv denního přídavku tvrdých jablek a mrkve na stav dásní člověka. Většina studií s výjimkou jedné neprokázala žádný vliv na vznik zánětu dásní při těchto přídavcích. Několik posledních výzkumů též sledovalo mechanický vliv struktury krmiva na hromadění zubního povlaku a zubního kamene u psa. V těchto studiích byly kombinovány suché diety a hygienické zubní žvýkací přídavky a prokázalo se, že takováto dieta snižuje hromadění zubních depozit a závažnost zánětu dásní, ale sama o sobě, bez čištění zubů není schopna udržet dásně zdravé. Na druhou stranu je nutno podotknout,že snížení závažnosti gingivitidy působí preventivně na vznik periodontálního onemocnění.

Navíc, krmivo, které nutí psa žvýkat, podporuje zvýšené slinění. Sliny obsahují antibakteriální látky, které pomáhají udržet dutinu ústní v čistotě. Uvažuje se také, že žvýkání pomáhá zpevnit alveolární kost a periodontální vlákna, udržující zub v lůžku, čímž se snižuje riziko vzniku periodontitidy. Tato teorie však nebyla vědecky potvrzena.

Na závěr lze říci, že složení diety má vliv na hromadění zubních depozit u psa, přestoža tato souvislost u člověka nebyla prokázána. Nedostatky ve složení krmné dávky/obsahu a složení živin/ ovlivňují vznik periodontálního onemocnění primárně reakcí hostitele na hromadění zubního kamene, ale žádná z živin nepůsobí přímo preventivně proti vzniku a vývoji periodontálního onemocnění. Vliv některých živin, jako je kyselina listová a vitamin C vyžaduje další zkoumání. Kombinace vyrovnané krmné dávky, pravidelného vyšetřování a čištění zubů a kvalitní program domácí péče snižují riziko vývoje periodontálního onemocnění u psa i člověka.