top

Veterinární stomatologie

Kompletní zubní prevence u psa

Kompletní zubní profylaxe zahrnuje:

 1. Klinické vyšetření a záznamy
 2. Intraorální RTG vyšetření
 3. medikamentózní terapii, pokud je třeba
 4. periodontální léčbu
 5. domácí péči.

První čtyři úkony provádí veterinární lékař, poslední nezbytnou část majitel zvířete.

Optimální léčba je závislá na dobré diagnostice. Diagnostika závisí na výsledcích klinického a rentgenologického vyšetření a podrobné anamnéze. Je dobrým zvykem systematicky zaznamenávat detaily případu a léčbu.

Klinické vyšetření a záznamy

 • Klinické vyšetření a záznamy.
  toto vyšetření u zvířete při vědomí nezahrnuje pouze vyšetření samotné ústní dutiny, ale také prohmatání tváří,temporomandibulárního kloubu, slinných žlaz- /ty jsou hmatné, pokud jsou zvětšené/, a příslušných mízních uzlin. Skus by měl být též vyšetřen před anestezií. Většina zvířat si nechá běžně prohlédnout dutinu ústní a toto vyšetření před anestezií by nemělo být přehlédnuto. Sliznice dutiny ústní by měly být vyšetřeny stejně pečlivě jako zuby.
 • u uspaného zvířete:
  je nutno identifikovat a vyšetřit běžné struktury dutiny ústní. Jedině tak je možno odlišit abnormality. Posouzeno by mělo být periodontium každého jednotlivého zubu. Výsledky se zaznamenávají do karty. Každý zub by měl být ohodnocen dle následujících hledisek: pohyblivost, stav dásní-gingivitida, recese dásně, hloubka periodontální kapsy, zapojení kořenového rozvětvení. U psů se silným výskytem zubních depozit jako jsou povlak a kámen, je často nutné tyto odstranit, aby bylo možno posoudit přesně stav dásně a další související ukazatele .

Intraorální rentgenogramy

Patologické změny na RTG snímcích jsou obvykle velmi jemné a tak je nutná jasnost a detailnost snímku. Pro dentální radiogram, použitelný pro diagnostické účely, je nutná naprostá přesnost velikosti a tvaru zubu bez překrytí obrazu vedlejších zubů a struktur. Proto je nutno používat intraorální techniku/film je v okamžiku expozice umístěn uvnitř tlamy/. Zubní kazy, resorptivní léze, periodontální onemocnění, patologie endodontu, fraktury, patologie čelistní kosti a novotvary, všechny tyto případy vyžadují rentgenologické vyšetření ke stanovení přesné diagnózy. Řadu dentálních ošetření nelze bez RTG vyšetření vůbec provést. Krátce a prostě, rentgenologické vyšetření nelze ve veterinárním zubním lékařství podceňovat.

Periodontální terapie

Profesionální periodontální ošetření sestává z odstranění zubních depozit pod a nad dásní a leštění, které zubu navrací hladkost jeho ploch. Zuby, těžce postižené periodontitidou a jevící se jako nezachranitelné je nutno vytrhnout. Chirurgie periodontu není nikdy prvním krokem v léčbě. Konzervativní léčba, sestávající z dokonalého odstranění zubních depozit pod a nad dásní a následných ošetření v kombinaci s denním důsledným ošetřováním doma, je vždy na prvním místě. Periodontální chirurgie má význam pouze v tom případě, když majitel prokáže, že je schopen udržet zuby čisté. Pokud toho není klient schopen, není v zájmu zvířete provádět chirurgický zákrok. Patologické změny by měly být léčeny medikamentózně, nebo by měl být postižený zub vytržen.

Domácí péče

Čištění zubů je jedinou efektivní metodou, která vede k odstranění zubního povlaku. Výzkumy prokázaly, že u psů s experimentálně vyvolaným, stejně jako přirozeně vzniklým zánětem dásní, je denní čištění zubů účinné při uzdravení dásní. Před čtyřmi lety provedená studie u Beaglů prokázala, že při nulové ústní hygieně dochází k rychlému ukládání zubního povlaku, s následným vznikem zánětu dásní během několika týdnů. Psi krmení identickou dietou za stejných podmínek, kterým byly denně čištěny zuby, nevykazovaly žádné příznaky ukládání zubního povlaku či zánětu dásní. U psů s nečištěnými zuby často přecházela gingivitis/zánět dásní/ v periodontitidu/zánět periodontálních tkání/.

Zatímco u lidí je denní odstraňování zubního povlaku čištěním zubů ustáleným zvykem, málo majitelů čistí psům zuby pravidelně. Následně je tedy mechanické odstraňování zubního povlaku specielně upravenými krmivy důležitou součástí zubní prevence u psů a koček. Periodontitida je spojována s některými aspekty krmení. Několik studií se zabývalo lokálním efektem krmiva na ukládání zubního kamene a následný vznik zánětu dásní. Krmiva s drsným povrchem mohou snížit ukládání zubního povlaku na některých zubech a zubních plochách. Jedna ze studií, probíhající 6 měsíců, prokázala, že psi krmení specielním krmivem, prokazovali významně menší ukládání zubního povlaku, tvorbu zubního kamene a zánětu dásní, než kontrolní skupina. Podobně byl tento fakt prokázán při denním používání hygienických zubních žvýkacích kostí. Jedinou nejefektivnější metodou, jak zabránit ukládání zubního povlaku a kamene a udržet zdravé dásně zůstává ale denní čištění zubů. Používání krmných opatření? speciální diety a hygienické dentální žvýkací kosti jsou dobrým přídavným opatřením, které lze majitelům vřele doporučit.

Domácí péče je také nejdůležitějším faktorem v léčbě zánětu dásní. Jako pokračování profesionálního veterinárního zákroku je nutné, aby majitel denně preventivně čistil chrup svého psa. Mnoho zvířat potřebuje minimálně čtyřtýdenní období k tomu, aby si na čištění postupně všech zubů zvykla. Někteří jedinci si čištění zubů nenechají provádět vůbec a zde je nutno profesionální ošetření provést radikálněji. Přídavná opatření, jako je například použití prostředků k ošetření dásní, obsahujících chlorhexidinglukonát je také často nutné.