top

Veterinární stomatologie

Imunitně podmíněný zánět žvýkacích svalů u psa

Můj pes má opakovaně problémy s kousáním, které je pro něj velmi bolestivé. Žádné onemocnění uvnitř tlamy se ale nezjistilo. Martina Součková

Vážená Martino, dle Tvého popisu se jedná pravděpodobně o eosinofilní myositidu /eosinofilní - dle buněk zjištěných při histologickém vyšetření/ zánět svalů. Toto onemocnění se nevyskytuje příliš často a je typickým pro plemeno německý ovčák. Nejčastěji napadá žvýkací svaly a objevuje se v určitých periodách - po zlepšení se po několika týdnech či měsících může obnovit. Typickými příznaky je silně bolestivý otok žvýkacích svalů a fixované rozevření čelistí v rozmezí několika centimetrů. Příčiny tohoto onemocnění nejsou přesně známy, ale pravděpodobně se jedná o imunitní poruchu. Léčba spočívá v odbolestňování a potlačení imunitních pochodů kortikoidy. Při déletrvajícím onemocnění dochází k atrofii /úbytku/ svalové hmoty a výraznějšímu vystupování lícních kostí. Pokud má pes potíže s příjmem potravy, je třeba vhodným způsobem podávání a koncentrovanou dietou dodat dostatek živin. Prognózu onemocnění je nutno posuzovat individuálně a bývá nejistá.